Biegłe posługiwanie się językiem obcym jest w dzisiejszych czasach absolutną podstawą, która gwarantuje lepszy start w dalszych etapach edukacji (m.in. podjęcia studiów zagranicznych, dostępu do obcojęzycznych źródeł czy uczestnictwa w wymianach międzynarodowych) oraz karierze zawodowej (awans, bogatsze cv, wysokie stanowiska). Oprócz języka angielskiego, jednym z wiodących jest również niemiecki. Liczy się we współczesnym świecie, a też mamy z nim bliższy kontakt ze względu na bezpośrednio sąsiedztwo. Nic w tym dziwnego, że w wielu szkołach jest on jednym z języków, którego można się uczyć, a czasami jest językiem obowiązkowym. Aby można było się go skutecznie uczyć, ważny jest odpowiedni podręcznik. Jest nim „Infos 2aautorstwa Niny Drabich, Tomasza Gajownika i Birgity Sekulskiego. Ukazał się nakładem wydawnictwa Pearson.

Charakterystyka „Infos 2a”

Zadaniem tego materiału dydaktycznego jest przygotowanie uczniów do komunikacji w obcym języku oraz do egzaminu maturalnego. Zawarty w nim materiał został opracowany zgodnie ze wskazówkami nauczycieli oraz lektorów. Jest dostosowany dla klas, których uczniowie różnią się pod względem poziomu. Wszystkie struktury leksykalno- gramatyczne stworzono w oparciu o tematy, które interesują uczniów w tym wieku, by zachęcić ich do pogłębiania wiedzy i zapoznawania się w jak najbardziej przyjemny sposób z tym językiem. Oprócz typowych zadań, podręcznik zawiera również informacje z zakresu kulturowego oraz obyczajowego Niemiec, co pozwala lepiej zrozumieć ten kraj. Ten obszar powoduje, że nauka jest jeszcze bardziej interesująca i służy pogłębieniu wiedzy.

Infos 2a jest trzecim elementem kursu języka niemieckiego należącego do serii „Infos”. Seria składa się z sześciu tomów. Podręcznik przeznaczony jest do nauczania uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, czyli liceum i technikum, w pierwszym semestrze. Materiał zawiera również praktyczne ćwiczenia i jest idealny dla osób, które rozpoczynają naukę, jak i dla tych, którzy ją kontynuują. Podręcznik został opracowany w ten sposób, że zawiera treści z zakresu podstawowego, jak i zaawansowanego, przez co każda grupa znajdzie treści odpowiednie dla swojego poziomu językowego.

Powstał we współpracy z wykwalifikowanymi pedagogami oraz nauczycielami przedmiotowymi. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy. Nie tylko z zakresu gramatyki, ale też kultury. Zachęca przede wszystkim do aktywnej konwersacji i wykorzystywania języka w praktyce. Zawiera przykładowe zadania, które mogą znaleźć się na egzaminie maturalnym, jest zgodny z aktualną podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.